Sydsvenska Geografiska Sällskapet

Svensk Geografisk Årsbok

Sällskapet gav fram till 2010 ut Svensk geografisk årsbok. Årsboken innehöll normalt en bibliografi och krönika, avhandlingsrecensioner och andra skrifter. Årsboken finns tillgänglig vid Lunds universitets Geobibliotek.

Vi arbetar med att ta fram ett digitalt register över innehållet i samtliga utgåvor...

Sidan senast uppdaterad 2015-05-19 av M. Hellström.